Nyheter

Israel ber 
statsråd 
stoppe 
hatprat

Israels ambassadør ber kunnskapsministeren om å stoppe 
hatefulle ytringar i klasserom. Ber også om sjekk av Oslo-lærar.

Informasjonen som blei lagt på bordet til Israels ambassadør til Norge var av ein slik karakter at han sette seg ned og skreiv brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Eg er sikker på at du vil ta denne saka alvorleg, skriv Raphael Schutz til skulesjefen i Solberg-regjeringa.

Israels sendemann til Norge fortel at opplysningane han har fått involverer ein namngjeven lærar i Oslo-skulen. Schutz skriv at vedkommande ser ut til å ha ein «problematisk oppførsel». Vårt Land har anonymisert personen.

– Ifølge informasjonen som er kjent for oss, har (namnet på læraren) nyleg lagt ut eit bilete, skriv ambassadøren og fortel om biletet som er publisert i sosiale medier:

Boka La Israel tale av John Solsvik, journalist i avisa ­Dagen, ligg i ei søppelbøtte.

LES MER: – Noen har lært annerledes om Holocaust

Ti intervjue

Biletet ligg på ei lukka gruppe, men nettmagasinet Document.no har publisert ein skjermdump som samsvarar med det ambassadøren skriv.

I teksten som følgjer bilete skal læraren ha skrive dette, opplyser Schutz – han brukar engelsk i brevet, Vårt Land brukar ordlyden som er publisert på sosiale medier:

– Underviste elevene mine om Midtøst–konfikten idag der ledelsen ba oss om å bruke denne boken som et eksempel. I det jeg delte den ut ble resultatet slik. Selv barn har forstsatt at disse er de ekte terroristene.

Etter siste setning er det eit grafisk symbol av to hender som klappar.

La Israel tale kom ut på det kristeleg forlaget Lunde i 2012. Her intervjuar John Solsvik ti israelarar om «Israels syn på konflikten med araberne», skriv forlaget. Blant dei ti er Avner Shalev, direktør ved Yad VaShem, det offisielle Holocaust-minnesmerket i Jerusalem, og Michael Melchior, eks-statsråd og rabbinar i Oslo.

LES MER: Lærerne kurses i å takle hatprat

Ser på saka

Raphael Schutz avsluttar brevet til kunnskapsminister Røe Isaksen med å uttrykkje tillit til at statsråden vil gjere «utdanningssystemet fritt for grov politisering og hat­uttrykk av alle slag».

Beate Mikkelsen, presse- og informasjonsansvarleg ved Israels ambassade i Oslo, forklarar kvifor ambassadøren fann det naturleg å skrive til statsråden:

– Informasjonen som blei oss til del, er alvorleg. Vi ønskjer å etterrøkje kva slags undervisning det her er snakk om, og vi er interesserte i å høyre korleis utdanningsstyresmaktene handterer det som kjem fram, fortel Mikkelsen til Vårt Land.

I Kunnskapsdepartementet får Vårt Land opplyst at brevet er til behandling og at ambassadør Raphael Schutz skal få svar snart. Utover det ønskjer ikkje departementet å fortelje kva dei vil svare.

LES MER: Pålegg nordmenn ytringsplikt

Rasisme

Hjå Utdanningsetaten i Oslo kommune ser dei på saka, men dei hadde i går ikkje høve til å kommentere henne.

Vårt Land har prøvd å kome i kontakt med læraren, men vedkommande svarar ikkje.

Etter at NRK i 2010 avdekte at elevar i norsk skule med jødisk bakgrunn opplevde jødehat frå muslimske medelevar, fekk Oslo kommune utført ei gransking av tilhøva.

Kartlegginga som blei lagt fram i 2011 viste at nesten kvar tiande elev i ungdomsskulen hadde opplevd negative hendingar på grunn av religion eller tru.

Ein av tre jødiske barn fortalde at dei blei ramma av 
rasisme ofte. Berre 5,3 prosent av muslimske barn rapporterte det same. Meir enn 50 prosent av elevane hadde opplevd at «jøde» blei brukt for å skildre noko­ ­negativt.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter