Nyheter

Tre års fengsel til eks-Betanien -leder

Underslo over 15 millioner. Fikk tre års fengsel. Ikke dømt til å betale tilbake, men det blir en privatrettslig runde om erstatning.

Are Blomhoff er dømt til tre års fengsel for underslag, bedrageri og sexkjøp.

– Dette var min klient forberedt på, sier Blomhoffs advokat, Per-Erik Gåskjenn, til Vårt Land.

Blomhoff var fram til 2012 daglig leder for Stiftelsen Betanien Bergen. Da ble han konfrontert med påstander om underslag av et titall millioner. Blomhoff tilstod.

I Drammen tingrett sist uke erkjente Blomhoff å ha underslått over 15 millioner kroner som han hadde brukt fester med prostituerte i Spania.

– Aktor ville ha fire år, så dommen heller mer mot det nivået min klient ønsket; mildest mulig straff, sier Gåskjenn.

LES OGSÅ: Prest underslo 15 millioner – brukte mesteparten på fester med prostituerte

Tilsto i retten

Rettsbehandlingen gikk som en tilståelsessak. Blomhoff vedgikk at underslaget strekker seg over en periode på sju år. I 2001 etablerte stiftelsen «Fundación Betanien», som driver et sykehjem i Alfaz del Pi.

Underslaget skjedde ved at tiltalte fikk overført penger til en fiktiv vedlikeholdskonto tilknyttet sykehjemmet som bare han disponerte og kjente til.
I retten fortalte tiltalte at han hadde arrangert flere, store fester med prostituerte i Spania. De vanlige festdeltakerne var menn, mens kvinnene var betalt for å være der.

Festdeltakere hadde sex med kvinnene han hadde betalt for. Prisen skal ha vært mellom 1.000 og 1.500 euro per kvinne for én fest.

Pant i boliger

Aktor la ned påstand om at Blomhoff må betale en erstatning på nesten 19 millioner til Betanien; underslagssummen pluss renter.
Men i tingretten ble Blomhoff ikke dømt til å betale erstatning. Han erkjente at tapet han hadde påført Betanien tilsvarer kravet som ble fremmet. Men Blomhoff erkjente ikke at han skylder stiftelsen en slikt beløp da han mener at en pensjonsforsikring som han har sagt fra seg må komme til fratrekk i summen på nesten 19 millioner kroner.

LES OGSÅ: – Nok en Betanien-leder straffet for sexkjøp

Tingretten konkluderer med at det ikke er grunnlag for å idømme Blommhoff erstatningsansvar.

Da Vårt Land snakket med styreleder i Betanien, Christian Hysing-Dahl, sist uke, opplyste han at styret ville prøve å inndrive noe av underslagssummen ved å ta pant i bolig og hytte som Blomhoff eier i Norge.

– Min klient er forberedt på at det kommer et oppgjør med Betanien etter at dom har falt. Dette blir en privatrettslig runde. Jeg kan bekrefte at det er tatt pant i den delen av boligene som min klient eier, sier advokat Gåskjenn.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter