Nyheter

Både SV og KrF ber ministeren svare

Justisminister Anders Anundsen (Frp) må forklare myndighetenes behandling av Hayley Holst.

Både KrF og SV mener utkastelsen av pinsepastor Hayley Holst er feil.

– En frimenighet må stå helt fritt til å bestemme sine kompetansekrav. Det kan umulig være slik at staten eller andre skal bestemme hvem som kan være pastor. I denne saken snakkes det om utdanning, men man bør snakke enda mer reell kompetanse, sier Geir Toskedal, innvandrings- og asylpolitisk talsmann for KrF.

LES SAKEN: Pastor kastet ut av Norge

Sendt ut

Hayley Holst ble forrige fredag sendt ut av landet fordi hun ikke tilfredsstiller de krav loven stiller til religiøse ledere for å få oppholds- og arbeidstillatelse. UDI skrev i sitt avslag at man kan få innvilget søknaden av menneskelige hensyn ­eller om man har særlig tilknytning til Norge. Videre fortsetter det:

«UDI har merket seg at søker hadde opphold i landet på slutten av 1990-tallet, og at hun har norsk ektefelle. Dette er forhold som ikke anses som særlig tilknytning i forskriftens stand, og søker henvises til eventuelt å søke tillatelse etter reglene om familiegjenforening.»

– Er ikke det å være gift i 19 år og ha tre barn med norsk statsborger å ha god nok tilknytning?

– Jeg synes det virker veldig spesielt. Hvis man ser bort fra alt, er det uansett mulighet til å gi dispensasjon på humanitært grunnlag. Når man har en så sterk norsk tilknytning og har fått tilbud om jobb her, virker dette veldig kunstig. Når UDI får inn en søknad, så bør de kunne legge den i rett søknadsbunke. Om man får avslag på én søknad, så er det åpenbart at man kan komme inn på familiegjenforening. Man bør vise såpass skjønn at man legger søknader i rett bunke og ikke automatisk sender folk ut av landet.

Vil forhindre

– Hva vil KrF gjøre for å forhindre at slike ting skjer igjen?

– Vi må gå inn i ulike sider for å se om det har med familiegjenforening, kompetanse som pastor eller serviceinnstilling i UDI å gjøre. Så kan vi stille spørsmål til justisministeren for å sette søkelys på saken.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har allerede sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren angående saken, skriver Glåmdalen.

Vårt Land har vært i kontakt Justisdepartementet, som ikke vil kommentere enkeltsaker.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter