Nyheter

Kirkene og homofile står 
sammen mot homo-vold

Med utgangspunkt i homofiles situasjon i Uganda, setter norske kirker og homobevegelsen sammen søkelys på teologi og menneskerettigheter.

«Når teologi produserer vold» er hovedtema på konferansen som Landsforeningen for lesbiske,­ homofile, bifile og transpersoner (LLH) og Norges Kristne Råd (NKR) arrangerer mandag og tirsdag.

LES MER: Norge gir 25 millioner til afrikansk homokamp

Ingen motforestillinger

– Er dette et kontroversielt tema og seminar blant medlemssamfunnene, generalsekretær Knut Refsdal i Norges Kristne Råd?

– Det har ikke vært motforestillinger i rådet til dette engasjementet. Å forsvare utsatte minoriteter, også seksuelle minoriteter, oppleves som et viktig anliggende. Dette er ikke noe innlegg i debatten om likekjønnede ekteskap, der det er ulike syn blant kirkene. Men diskusjonen om homofili handler også om å stå sammen om å forsvare rettighetene for homofile og ­andre utsatte grupper.

– Hvorfor arrangerer dere denne konferansen?

– Fordi vi opplever at dette er en problemstilling som ofte kommer opp i norske kirker og organisasjoners samarbeid med kirker i andre land. Og siden dette er et krevende tema som har vært vanskelig å forholde seg til, vil vi lage et møtested for å snakke sammen, svarer Refsdal.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Protesterte

Norges Kristne Råd og mange andre kirkelige aktører rundt i verden protesterte for to år siden da nasjonalforsamlingen i Uganda behandlet et lovforslag som forsterket kriminaliseringen av homofile.

«Siden det er religiøse, og ikke minst kristne krefter som presser på for å få en innskjerpelse av eksisterende lov, anser vi det som viktig at det nå er kristne ledere som står opp og ut fra et kristent ståsted taler imot en slik lovgiving», skrev generalsekretæren i den kirkelige paraplyorganisasjonen NKR den gangen.

Uganda er ikke det eneste landet der seksuelle minoriteter sliter, og der konservative religiøse miljøer spiller en rolle, fremholder Refsdal. Særlig i mange afrikanske land mange mennesker beskyttelse og frihet innenfor landenes lover.

– Spiller norske misjonsorganisasjoner eller andre norske aktører en aktiv rolle i denne sammenheng?

– Nei, det kan man ikke si. Men flere av dem har samarbeidspartnere som vil forfekte synspunkter som legitimerer vold mot homofile.

LES MER: Norge stopper bistand til Uganda på grunn av homolov

Savner flere misjonsledere

Knut Refsdal opplyser at det er 70-80 påmeldte til seminaret mandag og tirsdag, fra ulike kirker, organisasjoner og fra norske utenriksmyndigheter. NKR-lederen hadde gjerne sett at det blant deltakerne var noen flere norske misjonsledere.

På konferansen vil man belyse de teologiske og ideologiske faktorer som utsetter lhbt-personer for vold og forfølgelse fra noen kristne bevegelser, hvilket ansvar norske kirkelige og kristne organisasjoner har i å fremme forståelse og ikke-vold i sine internasjonale samarbeid – og hvordan dette kan gjøres.

LES MER: Kirken frykter for homofile i Uganda

Jus og teologi

– Hvordan mener dere at teologi produserer vold, Jan Bjarne Sødal, prest og rådgiver i LLH?

– Vi har flere ganger sett at kirkelige ledere med bakgrunn i sin teologi uttrykker hat og fordømmelse mot for eksempel homofile, lesbiske og transpersoner. Noen ledere mener at Gud fordømmer, og da må de også fordømme. Og så brukes det et språk som kan oppfordre til eller legitimerer vold. Samtidig presser de på for at denne teologien skal gjelde i rettsystemet. En ting er hva man mener er rett ut fra Bibelen, noe annet er det når man ikke skiller mellom jus og teologi.

Sødal er opptatt av at uansett hvilken teologi man har, så er det viktig å stå opp for at hvert enkelt menneskes har rett til beskyttelse og frihet i et samfunn, uansett legning eller bakgrunn.

LLH håper at samarbeidet med Norges Kristne Råd vil bli fulgt opp etter seminaret.

Knut Refsdal sier at Norges Kristne Råd ikke har lagt opp til et organisert samarbeid med LLH i forlengelsen av seminaret.

Bidragsytere

Fra Norge ­bidrar blant andre professor Jan-Olav Henriksen fra Menighetsfakultetet,­ førstelektor Egil Morland fra NLA Høyskolen i Bergen, generalsekretær Anne-Marie Helland fra Kirkens Nødhjelp, generalsekretær Jørn Lemvik fra Digni (tidligere kjent som Norsk Misjons Bistandsnemnd) og Ingrid Vik fra Scanteam på seminaret om teologi, vold og menneskerettigheter.

Fra Afrika bidrar professor Stella Nyanzi fra Uganda, pastor Phumzile Mabizela fra Sør-Afrika og pastor Philip Mbuthia. Sistnevnte forteller om sin egen endringshistorie, fra motstander av homofile til rettighetsforkjemper.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter