Nyheter

Satser på å bli permanent kirke-parti

Åpen folkekirkes politiske plattform ble enstemmig vedtatt på organisasjonens første årsmøte, men mye av den ble også kraftig kritisert.

– Plattformen er veldig generell og uforpliktende. Alle kan slutte seg til dette, sa Rolf Reikvam, som også uttrykte uenighet på flere punkter.

Lørdag ble det første årsmøtet i Åpen folkekirke arrangert. Nær 90 mennesker fra alle landsdeler var samlet i Tøyenkirken i Oslo blant annet for å vedta organisasjonens plattform og valgprogram for 2016- 2019.

LES OGSÅ: Aktivistene til listene

Styreleder Sturla Stålsett legger ikke skjul på at Åpen folkekirke ble stiftet som en reaksjon på at Kirkemøtet 2014 sa nei til både vigselsliturgi og forbønnsliturgi for homofile.

– Holdningen til liturgi for likekjønnede utløste et stort og bredt engasjement for en åpen folkekirke, sier Stålsett til Vårt Land.

– Kritikken bommer

Samtidig avviser han at organisasjonen ikke har et bredere mål:

– Kritikken om at vi er én-saks-organisasjon som bare er opptatt av at likekjønnede par kan få gifte seg i kirken, treffer ikke. Vi har en mye bredere agenda for at kirken skal bli mer demokratisk og for alle, sier

Åpen folkekirke har store ambisjonene foran høstens kirkevalg, der sammensetningen av Den norske kirkes øverste valgte organ, Kirkemøtet, avgjøres. Åpen folkekirke vil stille egne lister i alle de elleve bispedømmene.

– Er Åpen folkekirke etablert som en permanent organisasjon, slik at Den norske kirke er på vei mot en situasjon som i Svenska kyrkan der det er ulike politiske og kirkepolitiske grupper i Kirkemøtet?

– Vi har etablert en organisasjon som skal leve videre etter årets kirkevalg. Vi mener det vil være klokt å organisere uenighet i Den norske kirke. Det vil gagne håndteringen av reell uenighet og vanskelige saker, og det vil styrke demokratiet i kirken, svarer styreleder Stålsett.

LES OGSÅ: «Useriøst fra Kirkerådet»

Leve med uenighet

I debatten på årsmøtet fikk ledelsen honnør for sin hovedlinje i arbeidet:

– Vi er i ferd med å bli et parti, det er i hvert fall det jeg ønsker, sa Stig Legdene, til daglig leder av Kirkelig utdanningssenter i nord, i debatten. Samtidig uttrykte han og flere andre møtedeltakere uenighet med flere punkter i forslaget til valgprogram.

– Jeg lever med uenighet i programmet. Slik er det i de politiske partiene også; det er ikke enighet om alt, repliserte Legdene.

Forslaget til plattform for den nyetablerte organisasjon fikk imidlertid stor tilslutning.

– Plattformen er veldig generell og uforpliktende. Alle kan slutte seg til dette - uansett hvor de befinner seg i kirken, mente Rolf Reikvam, med bred bakgrunn fra partipolitikk og kirkepolitikk.

– Det som står her er det vanskelig å være uenige om, repliserte Øyvind Norderval, professor ved Det teologiske fakultet, om plattformen som ble enstemmig vedtatt.

LES OGSÅ: Får ikke ­valg­penger – svarer med refs

I plattformen heter det blant annet:

«Vi ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet eller funksjonsevne.»

I plattformen blir det innledningsvis referert til Korinterbrevets kjente ord: «Størst blant dem er kjærligheten.»

Og i fortsettelsen:

«Vi vil være med å forme en folkekirke som møter mennesker slik Jesus gjorde. Jesus lyttet, lot seg prege og endret seg i møte med andre. Han løftet frem undertrykte og utstøtte, og brukte strenge ord til dem sin stengte noen ute.»

Droppet kampvotering

Mer uenighet var det da årsmøtedeltakerne diskuterte forslaget til valgprogram.

– Jeg er grunnleggende uenig i flere punkt. Men jeg fremmer ikke endringsforslag, for jeg ser ingen grunn til å ha kampvoteringer allerede på Åpen folkekirkes første årsmøte, sa Rolf Reikvam.

LES OGSÅ: Mobiliserer for homovigsel – ber om én million

Han reagerte særlig mot følgende formuleringer:

• «Det skal ikke innføres medlemsavgift i Den norske kirke.»

• «Bispemøtet skal ha en selvstendig plass i kirkeordningen med ansvar for bl.a. liturgiske og læremessige saker.»

Reikvam mener dessuten at ekteskapet er en privatrettslig sak – og at det dermed ikke er så relevant når Åpen folkekirke vil at likekjønnede par skal kunne gifte seg i kirken.

– Medlemsavgift-temaet hører ikke hjemme i Åpen folkekirkes valgprogram. Det er helt bak mål å kjempe for en ordning som ikke fungerer i dag, og som i hvert fall ikke vil fungere i morgen, sa Paul Skuland, prost i Nord-Gudbrandsdal, i debatten.

Flertallet på årsmøtet støttet imidlertid styrets forslag til formuleringer om både medlemsavgift og biskopenes rolle.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter