Nyheter

Nyttårsforsetter

Det er jo ting du og jeg kan gjøre for å bedre hverdagslivet.

Jeg har en kompis som er veldig god på nyttårsforsetter. De er gjennomtenkte. De kommer i en punktliste. De er gjennomførbare. Jeg tror de gjør livet hans litt bedre.

Ut med det gamle, inn med det nye. Er du ditt beste selv? Å stille spørsmål om hva som skjer når vi lager våre nyttårsforsetter, er en god innfallsport til en samtidsdiagnose.

På den ene siden er det kort vei fra nyttårsforsettet til en samtids- og ungdomskultur der kravene om å fremstå som vellykket, ja til og med perfekt, utgjør en byrde for hver enkelt. De som faller utenfor, faller dypere. Deler av grunnen kan være følelsen av selv å ha skylden for egen tilkortkommenhet. Hvis du ser på alle livets sider som et oppussingsprosjekt, er fallhøyden stor og du føler at ansvaret er ditt alene. Hvis man ikke ser at ulike livsbaner ofte henger sammen med større og politiske samfunnsstrukturer, så er det lett å se på manglende superrikdom og ikke-helt-perfekt kropp som bare din egen skyld.

På den annen side så er det jo ting du og jeg kan gjøre for å bedre hverdagslivet. Hvis kunnskap om politiske strukturer fører til handlingslammelse og hjelpes­løshet, er analysen dårlig. Å øke vårt eget handlingsrom er ikke alltid et ansvar som bør pålegges­ utenfra. Det er en mulighet vi kan gripe.

Følg oss på Facebook og Twitter!

La meg foreslå tre løst forskningsbaserte tips til bra nyttårsforsetter.

1) Invitér andre med på forsettet. Sosiale forpliktelser er mye sterkere motivasjon enn dine private løfter. Hvis du vil trene mer, lag en avtale med en venn!

2) Gjør det lett å vite når du har fullført det. Nyttårsforsettet «Gå på tre skiturer over to mil» er mer motiverende enn «Gå mer på ski». Kanskje senker du barrieren for å ta flere turer?

3) Gjør mer av det du er god til og glad i! Vi blir lykke­ligere av å bli enda bedre på det vi er gode til, enn å prøve å bli litt mindre dårlig til det du ikke kan.

Godt nytt år!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter