Nyheter

Vurderer tilsyn mot Smiths venner

Selskaper tilknyttet Smiths venner tjener millioner på å bygge boliger på dugnad. Arbeidstilsynet vurderer tilsyn.

– Arbeidstilsynet vurderer på bakgrunn av den informasjonen vi har mottatt om vi skal gjennomføre tilsyn, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Abeidstilsynet.

Nettsiden Byggindustrien bygg.no har skrevet flere saker om «dugnadsselskapene» som er tilknyttet det internasjonale trossamfunnet Brunstad Kristelige Menighet, også kjent som Smiths venner. Til sammen har de tatt for seg syv aksjeselskap tilknyttet trossamfunnet.

Millioninntekt

Disse byggeselskapene har omsatt for nærmere 120 millioner kroner fra 2009 -2013. Samtidig har lønnskostnadene vært minimale.

Ett eksempel er Fjordteam AS. I 2013 hadde de et driftsresultat på nærmere 1 million kroner, med lønnsutgifter på kun 28.000 kroner.

LES OGSÅ: – Kvinner skulle ikke svette og slite

Selskapet, som eies av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord, betalte i fjor ut 300.000 i utbytte. I 2010 var utbyttet på 1,5 millioner kroner.

– I saken som Byggindustrien viser til, er det enkelte momenter som kan peke i retning av at forholdet kommer inn under arbeidsmiljøloven, sier Svendsen til Byggeindustrien, og fortsetter:

– Trolig ikke tvang

– Dette er for eksempel omfanget av arbeidet, hvordan arbeidet er organisert, at arbeidet utføres fast og hyppig, og at oppdrag kan lyses ut og vinnes (...). Et vesentlig moment er også om de som skal gjøre jobben kan velge ikke å stille opp.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Vårt Land har vært i kontakt med Svendsen på e-post og bedt henne utdype om det kan være snakk om tvangsarbeid.

– Jeg vil understreke at det er ulovlig å tvinge folk til å gjøre en jobb. Når det gjelder Smiths venner er det ingen ting som tyder på at de driver virksomhetene på en slik måte, skriver hun.

Flere reagerer

Men til tross for frivillighet, protesterer flere aktører på at nærings- og dugnads­arbeid blandes sammen.

– Jeg reagerer sterkt på at Smiths
 ­venner oppretter kommersielle byggefirmaer og konkurrerer med andre om anbud. De later som om alt av arbeidstaker-arbeidsgiver-forhold er borte, og at det ikke finnes lover og reguleringer, sier Halvor Langseth, forbundsleder i Fellesforbundet til Vårt Land og fortsetter:

– Hva er forskjellen på dette og en som jobber svart? Hvis man bare kaller det dugnad, er det da greit?

LES OGSÅ: Advarer mot å stole blindt på kristne organisasjoner

Også Byggenæringens Landsforbund (BML) er skeptisk.

– Det kan se ut som at dugnadsarbeid er en del av en strategi for et firma som konkurrerer i markedet med andre kommersielle aktører. I så tilfelle kan det se ut som vi beveger oss i en gråsone, sier Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikken i BNL, til Byggeindustrien.

– Ingen kommentar

Vårt Land har vært i kontakt med styreleder i Fjordteam AS, Kjell Kronstad. Han vil ikke kommentere saken.

LES OGSÅ: Ba medlemmer ta opp lån for å gi til menigheten

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter