Nyheter

– Feltet fortjener og trenger en egen minister

Digi får støtte fra flere organisasjoner etter sitt krav om egen bistandsminister.

– Børge Brende har mange oppgaver og det skjer mye rundt i verden. Vi opplever at det er vanskelig å komme i dialog med ham og at det ikke alltid er helt tilfredsstillende å komme i kontakt med en statssekretær som ikke har de samme myndighetene som en minister, sier Kari Helene Partapouli i Utviklingsfondet.

Hun støtter Dignis krav om egen bistandsminister, som de kom med i kjølvannet av fremleggelsen av statsbudsjettet i går. Der ble det klart at regjeringen legger seg under 1-prosentmålet for bistand. Digni er en paraplyorganisasjon for utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn.

LES OGSÅ: Krev eigen bistandsminister

– Fortjener en minister

Partapouli peker på at Norge investerer mye penger og ressurser på bistand og gjør et viktig arbeid internasjonalt.

– Vi synes derfor dette feltet fortjener og trenger en egen minister, sier hun.

LES OGSÅ: – Tydelige signaler til FN

Også Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) støtter opp om Dignis utspill.

– Vi opplever det som uheldig at departementet bruker lang tid på å avklare relativt enkle spørsmål. Dette fører til rykter og en opplevelse av uforutsigbarhet. Det er åpenbart at utenriksministeren har liten tid til å ta viktige avgjørelser for en stor statsbudsjettspost, heter det i en uttalelse fra SAIH.

– Sivilsamfunnet har krevd bedre koordinering mellom departementene for en samlet utenriks- og utviklingspolitikk, vi tror Brende enda bedre kan sikre at Norge taler med en stemme i internasjonale spørsmål dersom han får frigjort tid fra utviklingsporteføljen.

LES OGSÅ: – Folk forstår den enorme utfordringen

Care mener også at det er utfordringer på bistandsfeltet, når Børge Brende må turnere saksfeltet innimellom sin jobbing med store internasjonale saker.

- CARE støtter kravet om en egen utviklingsminister. Vi er bekymret for regjeringens manglende kapasitet til å delta på ministernivå i bilaterale og multilaterale møter. Når Norge sender statssekretærer eller politiske rådgivere gir det signaler om at disse møtene ikke er like viktige som før. Vi vil særlig stille spørsmål ved regjeringens prioritering av møter om likestilling og kvinners rettigheter, siden det også virker som om Barne- og likestillingsministeren nedprioriterer internasjonal innsats, i stor kontrast til Inga Marte Thorkildsens proaktive innsats både hjemme og ute. Vi er opptatt av at utviklingspolitikk og langsiktig innsats må integreres bedre med nødhjelp og humanitær innsats. En utviklingsministerpost ville kunne bidratt til en tettere oppfølging av at dette faktisk skjer, sier CAREs fungerende generalsekretær, Kjell Stokvik.
Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter