Nyheter

Vil opprette et grønt «Statoil»

Statoil og Statkraft er ikke nok for å skaffe grønne jobber og fornybar energi, mener forsker.

Omstillingen fra å satse tungt på olje og gass til å få fart på fornybar energi står stille i Norge, mener Vegard Laukhammer. Han har jobbet med å utvikle fornybar energi i ti år. Nå tar han og forskningsinstituttet han jobber i, Christian Michelsen Research, initiativ til det de håper blir et nytt grønt lokomotiv. Arbeidstittelen på selskapet er Greenstat.

– Vi tror at en ny aktør kan skape en helt ny dynamikk og klare å bygge opp noe nytt, samtidig som olje- og gassaktiviteten får en naturlig nedfasing, sier Laukhammer.

Målet er å skape et selskap etter samme modell som Norge i 1972 opprettet Statoil. Også da fantes etablerte selskaper, blant annet Norsk Hydro, som kunne stått for utviklingen av oljevirksomheten, men myndighetene vedtok at de ville ha et nytt norsk selskap som skulle arbeide dedikert med olje og gass.

LES MER: Miljø- og finansfolk: Sett mer oljepenger i fornybar energi

Statoil dikterer politikken

Torsdag starter arbeidet med å etablere Greenstat, hvis styret for Christian Michelsen Research (CMR) da gir grønt lys. Da vil Laukhammer og noen til jobbe med å hente inn kapital til første fase. 5. januar kan selskapet starte opp.

CMR har som mål å utvikle samfunnsnyttig teknologi, og har lenge ønsket å bruke mer av sine krefter på å utvikle fornybar energi.

– Men aktiviteten vår dreier mer og mer mot olje- og gassvirksomheten, fordi det er der pengene er. Dessverre er det slik at etter noen år med optimisme, skjer det mindre innen fornybar energi i Norge enn noen gang, sier Laukhammer, som er bransjeansvarlig for fornybar energi i CMR.

Optimismen var større for fem år siden da olje- og gassvirksomheten hadde nedgangstider. Mange bedrifter begynte å undersøke vind til havs og bølgekraft. Da olje og gass kom tilbake på sporet, ble den nasjonale satsingen lagt helt død, mener Laukhammer.

– Statoil og Statkraft dikterer mye av rammevilkårene for energipolitikken i Norge i dag. Vi trenger en stor aktør som kan presse politikerne til å lage rammevilkår som legger til rette for de nye satsingene, sier han.

LES MER: – Solenergi kan forsyne verdens kraftbehov innen 2030

Tar andre hensyn

CMR har konkludert med at det ikke nytter å vente på at delvis statseide Statoil og heleide Statkraft tar Norge inn i nye grønne tider.

– Statoil er ikke den riktige aktøren. De kunne vært det, men ledelsen i Statoil er veldig tydelig på at de ikke skal satse på fornybar energi, i alle fall ikke i Norge, sier Laukhammer.

Han synes at Statkraft viser positive takter, men understreker at selskapet tjener mye penger på vannkraft og er en melkeku for staten. Statkraft har egeninteresser som gjør det vanskeligere for å tenke helt nytt og bygge opp noe nytt for framtida, mener Laukhammer.

– Vår konklusjon er at vi må se på historien. Vi har utforsket: Er det mulig å gjenskape Statoils suksess i en ny, grønn innpakning?

Siden sommeren i fjor har CMR snakket med politikere, departementer, investorer, forskere og studenter. Laukhammer opplever at responsen har vært god. Forrige uke vedtok Bergen Næringsråd å gå inn med kapital i oppstartsfasen.

– Første oppgave blir å skaffe mellom 10 og 20 millioner kroner til å få satt en organisasjon som kan legge konkrete planer og komme med forslag til statsbudsjettet neste år. Vi må ha tilgang på statlig kapital for å satse på de riktige prosjektene og kunne bære høye investeringskostnader i en oppstartfase. Fornybarprosjektene til nå har vært for små og puslete, og har forsvunnet etter en tid, sier Laukhammer.

Han understreker også at med et stort norsk fornybarselskap kan det også bli lettere å få utenlandske investorer til å investere i fornybar energi i Norge.

– Det danske pensjonsfondet var på fornybarkonferansen i Bergen i sommer og fortalte at de investerer bredt fornybar energi, men ikke i Norge, fordi vi mangler strukturer som legger til rette for det. Statoil kan du ikke investere i fordi det har en «skitten» portefølje, og Statkraft er heleid av den norske stat. Vi har mange gode analyser som sier at vi må omstille oss, men få tiltak. Dette er et av mange tiltak vi trenger, sier Laukhammer.

LES MER: – Oljevirksomhet utenfor Lofoten er en tapersak

‘Trenger begge deler’

Marius Holm, daglig leder i Zero, vil gjerne ha både et Greenstat og at Statkraft satser videre på sine fornybarprosjekter.

– Vi støtter fullt opp om intensjonen med Greenstat, fordi det trengs et industrilokomotiv innen fornybar energi. Samtidig synes jeg ikke vi skal avskrive Statkraft bare fordi de tjener penger på vannkraft, sier han.

Holm mener at Statkraft har kompetanse og ressurser til å drive fram lønnsomme investeringer, og viser at det også gjør det.

– Når Statkraft går sammen med svenske Södra om å etablere verdensledende produksjonsanlegg for annen generasjon biodrivstoff på Tofte, viser det at selskapet har det som skal til. Det er like viktig å satse videre på ting som vi ser fungerer, som å etablere noe nytt.

Han håper at Christian Michelsen Research lykkes med å etablere Greenstat og finner partnere som vil gå inn med penger.

– Mange miljøteknologier som utvikles i Norge, tas videre i andre land fordi Norge mangler et industrielt lokomotiv som kan skalere opp fra gründerfasen til industri. Det som skal til for å utvikle en ny grønn næringsklynge i Norge, er at nye selskaper og eksisterende selskaper sammen gis et klart mandat til å utvikle ny teknologi, sier Zero-lederen.

LES MER: Vil lage drivstoff av CO2 og sol

Stor og statlig

Helge Ryggvik, forsker ved senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo, synes Greenstat både er en morsom og god idé.

– I Statoil var nettopp kjerneideen at man trengte en industriell organisasjon som var kraftfull for å ta et grep. Det er klart at det trengs også i det nye Norge, sier han.

Ryggvik mener at et nytt stort selskap for grønn energi bør være statlig.

– Skal man ha midler fra samfunnet, må man ha samfunnsmessige mål man skal nå.

Pressetalsmann i Statkraft, Knut Fjerdingstad, ønsker ikke å kommentere Greenstat-initiativet.

– Det er staten som eier oss som må uttale seg om det, sier han.

Statkraft satser stort på vannkraft, både i Norge og utlandet, og på vindkraft, blant annet i vindparker utenfor kysten av England. Mandatet som myndighetene har gitt Statkraft krever at selskapet velger prosjekter som allerede er lønnsomme.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter