Nyheter

Utenriksministeren avviser Ap-Huitfeldts bistandsforlik

Hverken Høyres Børge Brende eller sentrumstoppene har sans for Ap-fremstøt om å garantere 1 prosent til utvikling.

– Det nasjonale kompromisset i Norge er jo det som står i dagens regjeringserklæring: Vi skal ha et høyt nivå på vår bistand, sier utenriksminister Børge Brende.

I gårsdagens Vårt Land forslo Aps Anniken Huitfeldt, leder av Utenrikskomiteen på Stortinget, et historisk forlik om bistandsmidlene. Hun ønsket tverrpolitisk samling om at 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) skal gå til utviklingshjelp.

Huitfeldt ville ha slutt på det årlige budsjettspillet om prosentsatsen – og utfordret Brende til samling om bistandsnivået i en debatt under Arendalsuka.

LES MER: Anniken Huitfeldt foreslår historisk forlik om bistand

I skyggen. Men Brende tar ikke oppfordringen:

– I år er det lagt opp til at vi skal bruke 1 prosent av BNI til bistand. I Norge har vi i mange år hatt et sterkt fokus på akkurat prosenten, og det kan være viktig. Men spørsmål om hvordan man bruker bistanden har havnet i skyggen, mener han.

Anklager Ap. Brende er spørrende til at Ap lanserer et kompromiss om bistanden akkurat nå:

– Da de sist satt i en ren Ap-regjering – altså da de selv var i mindretall – var det jo en rekke budsjetter som ble vedtatt uten at man nådde målet om 1 prosent av BNI.

– Men har ikke Huitfeldt et poeng når hun mener et kompromiss kan sikre forutsigbarhet og få bort «prosentspillet» i budsjettkampene?

– Forutsigbarheten ligger i et høyt nivå på bistanden fremover. Det kan jeg garantere, svarer Brende.

Kjølig Grande. Heller ikke Venstre-leder Trine Skei Grande mottar Ap-talskvinnens utspill med særlig begeistring:

– Dette diskuterte vi også da Huitfeldt satt i regjering, uten at det var gehør for det da. Arbeiderpartiet er for breie forlik når de selv ikke sitter i regjering – og mot dem når de selv styrer.

– Så tanken om et kompromiss er altså ikke dårlig i seg selv?

– Å tro at vi ikke er uenige om bistandsbudsjetter er å glatte over ulikheter. Vi står for den bistandspolitikken vi står for, svarer Grande.

Hareide: På plass. KrF-leder Knut Arild Hareide mener kurs ble staket ut under arbeidet med fjorårets statsbudsjett. Der kjempet KrF og Venstre inn igjen midler der et kutt hadde redusert bistanden under BNI-målet.

Hareide forutsetter at den saken er avklart fremover:

– Venstre og KrF sikret jo en tverrpolitisk enighet om bistandsandel av BNI på 1 prosent i fjor. Den diskusjonen er jeg ferdig med – for prosenten er på plass. Hvis vi skal begynne med denne typen omkamper nå i høst, blir det feil, sier Hareide.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter