Nyheter

Frykter tiggeforbud kan gi lotteri-knekk

Norsk frivillighet ber Stortinget styre unna mer byråkrati og ikke la kakelotterier forvises av nye tiggeparagrafer.

– Vi er urolige for hva ny lov mot tigging kan føre til for frivillige organisasjoner, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

Stortinget har nå Solberg-regjeringens endringer i politiloven til behandling og formålet er å gjøre det mulig for norske kommuner å innføre forbud mot tigging.

Da paragrafene var på korte tre ukers høring tidligere i vår, fikk paraplyorganisasjonen for frivillige interesser seg en overraskelse.

Frivillighet Norge oppdaget nemlig at regjeringens forsøk på å verne tradisjonelt organisasjonsliv mot å bli omfattet av tiggeparagrafene innebar plikt til å melde alle ideelle innsamlinger til Innsamlingsregisteret.

Byråkrati-sjokk. Å registrere seg i dette registeret koster 5.000 kroner, pluss årlig avgift. For å drive innsamling ville små organisasjoner bli heftet med både utgifter og mer byråkrati for å samle inn penger.

Frivillighet Norge fryktet ordingen ville ramme mange «lag og foreninger som engasjerer medlemmer i bøssebæring og kakelotteri i hovedgaten lørdag formiddag». Dessuten kunne det gi trøbbel ved «innsamlinger til klasseturer og solidaritetsdugnader for ideelle formål».

– Hvis alt slikt må registreres, er det kroken på døren for denne typen innsamlinger. Blir det for mye byråkrati, oppleves det som en byrde for dem som vil avholde et tradisjonelt lotteri eller for den saks skyld en innsamling til en skoletur. Resultatet av økt byråkrati blir at man heller legger ned basaren, sier Birgitte Brekke.

Myknet litt. Da det endelige lovforslaget kom, hadde regjeringen presisert at innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål skal unntas fra tiggeparagrafene, ikke bare når de er registrert i Innsamlingsregisteret, men «også i andre tilfeller».

Skoleklasser og idrettslag skal «ikke kunne rammes» – uten at det klargjøres helt hvordan dette skal skje lokalt. Lovforslaget viser til eksempler med meldeplikt lokalt for alle som driver innsamling.

Uklarheter. Frivillighet Norge frykter uklarhet i praktisering av det nye lovverket mot tigging. Når Justiskomiteen på Stortinget i ukene som kommer skal behandle og lage innstilling til saken, ber Brekke om oppklaringer.

– Det er svært viktig at politikerne klargjør regelverket nå i selve lovbehandlingen og gjør det helt klart at vanlige lotterier holdes utenfor, sier generalsekretæren i Frivillighet Norge.

Deler bekymring. Også andre nestleder i Justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad fra KrF, ser behov for å feie all tvil til side om kakelotterier og andre smålotteriers framtid.

– Vi har merket oss den bekymringen som det frivillige organisasjonslivet har. KrF vil bruke komitébehandlingen av denne saken til å gjøre regelverket klarere. Det bør være helt tydelig at ikke tradisjonell og vanlig frivillig virksomhet ikke skal møte hindringer, sier Ropstad.

Brekke i Frivillighet Norge minner om hvor viktig alle de små innsamlingene egentlig er for kulturlivet i landet.

Sosialt liv. – Basarer og lotterier skaper liv og bidrar til fellesskap. Om regler og byråkrati bremser utlodninger, tømmes nærmiljøer for sosialt liv. Det er i så fall beklagelig, sier hun.

Regjeringen har hastverk med å banke igjennom åpning for lokalt tiggeforbud. Saken hadde høringsfrist 12. april og passerte statsråd som proposisjon alt 13 dager senere. I Stortinget har regjeringens støttepartier, Venstre og KrF, vendt tommelen ned for kommunale tiggeforbud. Det antas derfor at Sp kan lose saken igjennom.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter