Nyheter

Rekordmange barn hentet av barnevernet

17.195 barn fikk i fjor ikke bo hjemme. I løpet av de siste fem årene har barnevernet plassert 3.743 flere unge i fosterfamilier og institusjoner. For Ruzzel Abueg ble dette redningen.

Barnevernet flytter rekordmange barn fra ustabile hjem til fosterfamilier og institusjoner. I 2008 flyttet barnevernet 13.452 barn bort fra sitt eget hjem for deler av eller hele året.

I 2012 hadde tallet økt til 17.195, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det er en økning på 3.743 flere som ikke får bo hjemme. Det vil si at barnevernet hentet 14 flere barn ukentlig i femårsperioden.

– For meg betydde det veldig mye å flytte hjemmefra. I barnevernet ble jeg lyttet til av voksne som kunne jobben sin, og i fosterfamilien fikk jeg oppleve hvordan det var å leve i en normal familie, sier Ruzzel Abueg.

– Altfor sent. Abueg fikk kontakt med barnevernet da hun var 14 år.

– Det var egentlig altfor sent, sier hun.

I dag er hun leder for Landsforeningen for barnevernsbarn, som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet. Abueg synes det er veldig positivt at flere får hjelpen de trenger.

– For mange er det å bli flyttet hjemmefra det som trengs. Når barn blir flyttet til institusjon eller fosterfamilie, har barnevernet som regel prøvd mange hjelpetiltak fra før. Men fortsatt er det mørketall, sier hun.

Stor økning. Men det er ikke bare antall barn som blir plassert utenfor hjemmet som øker – det er snarere et eksempel på et barnevern som iverksetter langt flere tiltak enn før.

# I 2002 fikk 34.982 barn tiltak gjennom barnevernet. I 2012 hadde tallet økt til 53.878, viser tall fra SSB.

#Det er en økning på 54 prosent. I samme periode økte antall nordmenn i barnevernsalder (0-22 år) med 9 prosent.

Disse tallene gjelder både tiltak som å flytte ut fra hjemmet og mindre omfattende tiltak. Slike tiltak kan være å sørge for at barnet får barnehageplass, besøkshjem, avlastningstiltak i hjemmet eller andre foreldrestøttende tiltak.

Forsker Sten-Erik Clausen forklarer økningen i barnevernets involvering slik:

– De siste årene har det vært en stor økning i antall ansatte i barnevernet. Slik har de fått større kapasitet, sier Clausen, som forsker blant annet på barnevernet ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Tallene støtter Clausens forklaring. I 2008 var det 3.294 stillinger i barnevernet på landsbasis. I 2012 var det 4.376 stillinger. På fem år har barnevernet altså fått en tredel flere stillinger.

– Jobber bedre. Ailin Aastvedt, forsker og barnevernsekspert ved Telemarksforskning, mener de økte tallene skyldes bedret kvalitet i barnevernet.

– Økningen i stillinger har hjulpet. I noen kommuner var det tidligere ikke en hel barnevernsstilling i gang, sier hun.

Hun påpeker i tillegg at mange kommuner har begynt å samarbeide på tvers av kommunegrensene.

– Generelt har barnevernet blitt mye flinkere til å opplyse om alle de ulike tjenestene de kan tilby. Barnevernet jobber med å ufarliggjøre seg selv og å bli bedre på å følge opp familiene, sier Aastvedt.

– Så det blir feil å si at det har blitt langt flere familier og hjem med ustabile forhold for barn?

– Det er vanskelig å finne sammenhenger mellom for eksempel levekårsindikatorer og økningen i barnevernssaker, sier hun, men legger til:

– I intervjuer med barnehageansatte har noen av dem pekt på økningen i skilsmisser som en mulig forklaring.

Ikke bare positivt. Marie Reklev jobber også i Landsforeningen for barnevernsbarn, men har selv vokst opp uten kontakt med barnevernet. Hun sier det også er noen skyggesider i denne saken.

– Enkelte barn har hatt en omsorgsrolle selv i familien, enten for foreldrene som er rusmisbrukere, eller for yngre barn. Når de ikke får bo hjemme lenger fra barnevernet kan de bli usikre på hvordan foreldrene og søsknene klarer seg, sier Reklev.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter