Nyheter

Nei til samboere, ja til homofile

Flertallet i Bispemøtets samlivsutvalg sier nei til at samboere bør vigsles eller ordineres.

Samtidig er det flertall i utvalget for at kirken kan medvirke ved inngåelse av likekjønnet ekteskap.

Utvalgsleder Helga Haugland Byfuglien, som også er Bispemøtets preses, er en del av flertallet i begge disse sakene. Hun sier ja til liturgi for likekjønnet ekteskap, men vil fastholde Bispemøtets tidligere nei til at samboere kan tilsettes som prest eller i annen kirkelig stilling som krever vigsling.

Bispemøtets samlivsutvalg har i mer enn tre år arbeidet ut fra bestillingen: «En grundig, teologisk gjennomgang av kirkens ekteskaps- og samlivsetiske forståelse.»

Det har knyttet seg størst offentlig interesse til hva utvalget vi si om homofilt samliv og vigselsliturgi for homofile.

LES MER: Helge Haugland Byfuglien svarer på lesernes spørsmål

Stridstema. Et annet stridstema som blir grundig drøftet er samboerskap. Dette er en samlivsform som i dag er meget utbredt, også blant mennesker som er aktive i kirke- og kristenliv. Men Den norske kirke har ikke uttalt seg offisielt om dette temaet siden Bispemøte-uttalelsen fra 1995.

Et flertall på fem, bestående av Helga Haugland Byfuglien, Halvor Nordhaug, Marianne Skjortnes, Elise Ottesen Søvik og Svein Olaf Thorbjørnsen, «mener at denne Bispemøte-uttalelse fortsatt er relevant når det gjelder samboerskap, og at samboere ikke bør ordineres/vigsles eller tilsettes i kirkelig stilling som krever ordinasjon/vigsling».

LES MER: Dypt uenige om homoliturgi

For kategorisk. Mindretallet, Tor B. Jørgensen, Adelheid Hvambsal Firing, Svein Aage Christoffersen og Åste Dokka, mener derimot at «uttalelsen fra 1995 er for kategorisk og at samboere bør kunne ordineres/vigsles eller tilsettes i kirkelig stilling som krever ordinasjon/vigsling».

I spørsmålet om likekjønnet ekteskapsinngåelse er stemmetallene i utvalget annerledes.

Utvalgets flertall på seks, (Byfuglien, Christoffersen, Dokka, Hvambsal, Jørgensen og Skjortnes), mener at kirken kan medvirke ved inngåelse av likekjønnet ekteskap. Utvalgets mindretall (Nordhaug, Søvik og Thorbjørnsen) svarer nei til dette.

DEBATT: – Samlivsutvalg setter Den norske kirke på sidelinjen, skriver Hans Aage Gravaas

Skrumpet mindretall. Utvalget er også delt i spørsmålet om kirken bør fastsette en forbønnsliturgi for forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap. I dette spørsmålet har mindretallet som sier nei til en slik liturgi, skrumpet til bare to, Nordhaug og Torbjørnsen.

Et samlet utvalg understreker «betydningen av at biskopen har selvstendighet og uavhengighet i sak om avgjørelse om ordinasjon og vigsling».

Et samlet utvalg «anerkjenner biskopens rett til å la sin egen forståelse av evangeliet og tjenesten komme til anvendelsei vurdering av den enkelte kandidat.

Det innebærer at «samlivsetiske vurderinger alltid vil være relevant, og at spørsmål om samlivsform kan være det», heter det i utvalgsinnstillingen.

HELE RAPPORTEN: Last ned hele samlivsutvalgets rapport her (pdf)

– Gode prosesser. Utvalgets rapport blir drøftet på Bispemøtet denne uken. Videre saksgang mot behandling på Kirkemøtet er avhengig både at hva slags anbefaling Bispemøtet vil gi, og av Kirkerådets vurdering av saken. Kirkerådet vil i mars drøfte hvordan saken skal håndteres videre.

– Utvalgsrapporten leder fram mot noen alternative konklusjoner som det går an å ta stilling til. Dette gjør det lettere å legge til rette for gode prosesser framover, sier leder i Kirkerådet Svein Arne Lindø i en pressemelding.

Tidligst i 2015. Det er til syvende og sist sammensetningen av Kirkemøtet som avgjør spørsmålet om kirkelig vigsel for homofile og lesbiske. Det er Kirkemøtet som har myndighet til å vedta liturgier i Den norske kirke.

Kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen har tidligere uttalt til Vårt Land at et eventuelt forslag om liturgi for vigsel av homofile tidligst kan komme til behandling på Kirkemøtet i 2015. Dette er det siste møtet i fireårsperioden med den nåværende sammensetningen.

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter