Nyheter

Da ordet ble født

Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Gal 4,4

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter