– PDK vil bli så store som mulig. Vi ser et paradigmeskifte om kristen politikk. Flere blir kjent med at PDK for ulike grupper kristne kan være et alternativ til KrFs politikk, mener Moltu.