– Dette fraråder vi, er dommen fra instansene i høringen.