Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) slår fast at besøksforbudet på sykehjem forsterker belastningen for en gruppe som allerede har betalt en høy pris for regjeringens inngripende tiltak, nemlig eldre og sårbare i risikogrupper.

Han viste til at besøksforbudet noen steder praktiseres veldig strengt.

Møte sine nærmeste

– Det kan skyldes gode smittefaglige vurderinger fra kommuner og sykehus, men det kan også skyldes usikkerhet om hvordan man kan legge til rette for besøk som ivaretar smittevernrådene, sier Høie.

– Vi har derfor nå gitt Helsedirektoratet i oppdrag å se på hvordan vi kan legge til rette for at eldre og syke kan møte sine nærmeste på en måte som ikke medfører smittefare, fremholder statsråden.

Vern mot smitte

Hans budskap er at myndighetene må se på hvilke muligheter som finnes for å gi dem mer kontakt med familie og venner, samtidig som beboere beskyttes mot smitte,

– Vi har også bedt direktoratet se på hvordan man kan sørge for aktiviteter som gir økt livskvalitet for beboere på sykehjem og eldre pleietrengende som mottar omsorgstjenester i kommunene, sier Høie.