Vårt Land skrev tirsdag om kapellanen i St. Svithun katolske menighet som er tiltalt for å ha underslått 645.000 kroner fra menighetens kollekter. Den katolske kirke lar likevel presten forbli i prestetjeneste.