Det forteller religionshistoriker og forfatter Terje Emberland: