Siden 2012 har det kommet godt over 80.000 personer med flyktningbakgrunn til Norge, forteller Faktisk.no og UDI. Når gruppen splittes opp, finner vi vel 43.000 asylsøkere som fikk opphold, rundt 12.000 kvoteflyktninger og om lag 27.000 familieinnvandrere til personer med flyktningbakgrunn.