På årets Diakonikonferanse ved VID vitenskapelige høgskole fortalte flere aktører om sine erfaringer med å ta konkrete saker ut i det offentlige rom, som er hovedtematikken under konferansen.