Etter en rekke barnehageoppkjøp de siste årene har Bergen kirkelige fellesråd (BKF) nå til sammen 1.500 barnehageplasser i 20 barnehager under sin paraply. Av disse er ni menighetsbarnehager.