I helgen feiret «Guds Hus» ti år. Det er et samarbeidsprosjekt mellom katolikker, protestanter og muslimer i Nacka i Sverige, som har som mål å bygge en moské i samme hus som Fisksätra kyrka. Men etter ti år som prosjektskisse ser bygget ennå ut til å ligge langt frem i tid. Under tre millioner av den beregnede prislappen på mellom 55 og 60 millioner svenske kroner er blitt samlet inn.