– Jeg syns det er noe tull at vi skal ha en jødedom som rituelt sett bare angår halvparten av befolkningen. Du kan ha 100 kvinner tilstede i en synagoge, men om det bare er ni menn der, blir det ingen gudstjeneste før den tiende kommer – og han trenger ikke være mer enn 13 år og knapt ha hår på haken.