Prost Torstein Lalim (58) er nummer to på bispedømmerådets prioriterte liste, og sokneprest Ivar Braut (60) er tredjemann.