Vårt Land har fått tilgang til resolusjonen, som ble fremmet av Ullensaker Frp: