Uttalelsen ble møtt med stor applaus fra landsmøtesalen.