«I Brennpunkt-dokumentaren ‘Pengepredikanten’ kommer det frem påstander om omfattende misbruk av midler tilhørende organisasjonen TV Visjon Norge AS. En stor del av organisasjonens inntekter skriver seg fra gaver fra privatpersoner, som det er gitt skattefradrag for i henhold til skatteloven. Vil ministeren vurdere om gaver til aksjeselskaper som TV Visjon Norge AS også i fremtiden skal kvalifisere for slikt skattefradrag?»