– Nå er det en mulighet for at det vil skje endringer i KRIK, slik at mennesker som lever i likekjønnede parforhold faktisk kan ha lederverv, sier Vegard Nedrelid.