Nyheter

Flere ansatte i Den norske kirke synes det er vanskelig å snakke om tro dem i mellom. Dette kommer fram i forskningsrapporten Vår trosopplæring? Stab, samarbeid og trosopplæring, som Det teologiske menighetsfakultet (MF) har utført for Kirkerådet. Forskerne Morten Holmqvist og Astrid Sandsmark har fulgt stabene i to menigheter i Den norske kirke siden 2015.

Personlig

– Hvorfor er det sånn?

– Tro er svært personlig. Mange i Den norske kirke kommer fra ulike tradisjoner, med forskjellige språk og bakgrunner. Da kan egen tro bli krevende å snakke om, sier Holmqvist.