Assemblies of God er et protestantisk trossamfunn innenfor pinsebevegelsen – og det største pinsesamfunnet i USA. Der har samfunnet over 1300 trossamfunn og nærmere fire millioner medlemmer. Samfunnet er også et av de største på verdensbasis, med over 60 millioner tilhengere.

Aktive kvinner

Samfunnet har historisk sett vært positiv til å la kvinner ha en aktiv rolle i bevegelsen, og har helt siden 1914 tillatt kvinner å preke og ha ledende roller i menigheter.

Rundt en fjerdedel av samfunnets prester i USA er kvinner, noe som er uvanlig – ser du på tallet kvinnelige prester i protestantiske samfunn i USA er gjennnomsnittet bare ni prosent kvinnelige prester, ifølge Christianity Today.

LES OGSÅ: Pinsetreff: Dette er den ultimate sommerferie for barn

Likevel har de aldri tidligere hatt en kvinne i sitt sentrale styre. Men tidligere i august ble Donna Barrett valgt enstemmig til ny generalsekretær for organisasjonen.

Dobbelt historisk

Barrett er den første kvinnen som har trådt inn i organisasjonens styre – hun tiltrådte først stillingen midlertidig i fjor etter at den forrige generalsekretæren trakk seg. Under landsmøtet i august i år ble hun valgt for fire år og har dermed den tredje viktigste posisjonen i trossamfunnets styre.

Det var organisasjonens leder Doug Clay som nominerte Barrett til posisjonen. Han viste til hennes mangeårige arbeid som prest og menighetsbygger og skrev i nominasjonen at hun har «vist ydmykhet koblet med et spesielt talent for lederskap».

LES OGSÅ: Aksepterer religiøse kjønnsforskjeller

I rollen har hun blant annet ansvar for at ordinering av trossamfunnets prester går rett for seg.

Barrett har omtalt seg selv som uvanlig i bevegelsen, blant annet fordi hun – som 59-åring – fremdeles er ugift.