Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll jobbet med 669 saker i fjor, noe som er det høyeste antall saker teamet noen gang har hatt.