«I motsetning til UNE har retten, riktignok under uttalt tvil, kommet til at NNs forklaring er tilstrekkelig troverdig og at det skal legges til grunn at han er homofil», skriver dommer Einar Holaker i dommen fra Oslo tingrett.