Utlendingsnemnda er ikke enig i Georg Schjerven Hansens vurdering av at Josephs sak er et tvilstilfelle og dermed krever at asylsøkeren skal få møte i nemnd. Josephs sak er kun behandlet av nemndleder «da saken ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål», står det i avslaget.