Tradisjonelt kjemper lederne for en håndfull land om å være ­ledestjerner på den globale ­arena, som regel med den amerikanske presidenten øverst på firmamentet.