Når ny lov om tros- og livssynssamfunn trer i kraft ved årsskiftet, skal tilsynet av landets mange tros- og livssynssamfunn fordeles mellom to fylkesmenn. Mens Fylkesmannen i Oslo og Viken skal fortsette å ha ansvaret for sine fylker, vil Fylkesmannen i Agder få ansvar for resten av landet.