Torborg Igland, bibliotekar og høgskolelektor , NLA Kristiansand

Nina S. Nesheim, høgskolelektor, NLA Kristiansand

Bjørg M. Nyjordet, høgskolelektor, NLA Kristiansand og ansattrepresentant i høgskolestyret

I nylige oppslag i Vårt Land og VG om ansettelse av ny studentprest, NLA-høgskolens verdidokument og holdning til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, har studenter uttrykt bekymring for skolens læringsmiljø. Som ansatte ved NLA Høgskolen ønsker vi å gi en kort uttalelse til studentene: 

Forstår reaksjoner

1. Vi forstår at studenter kan bli bekymret for om de er velkomne uansett legning eller med et annet syn på samliv enn det som kommer fram i NLAs verdidokument.

2. Vi mener alle studenter kan være trygge på at det er plass til dem på skolen, også om man står for et annet samlivssyn enn NLAs eierorganisasjoner. Dette er en skole for alle.

LES OGSÅ: NLA-ansatte: «Til tider føler vi på en fryktkultur og deler av studentmassen fremmedgjøres»

Omdiskutert verdidokument

3. Vi stiller oss bak eiernes rett til å ønske et bestemt verdigrunnlag, selv om vi personlig ikke mener det er relevant for en høgskole å ha et uttalt samlivssyn.

4. Vi leser formuleringen i verdidokumentet pragmatisk; at i den tradisjonen NLA Høgskolen er en del av, forstås ekteskapet som en institusjon mellom mann og kvinne. Det er ikke slik at ansatte på NLA automatisk selv står for det tradisjonelle synet på samliv. Vi vet at mange ansatte har et annet ekteskapssyn.

5. Vi mener seksualitet og seksuell identitet og praksis er en grunnleggende del av et menneske, og vi ser det som skadelig og farlig ikke å anerkjenne LHBT på lik linje med heterofile.

På NLA er det plass til alle

6. Kolleger på NLA jobber side om side med ulike syn på samliv, og det er det plass til. Vi er glade i skolen, i studentene og i våre kolleger, og selv om det er ulike meninger, opplever vi at arbeidsmiljøet og læringsmiljøet nettopp gjennomsyres av verdier som grunnleggende respekt for den enkelte og det hen står for, uavhengig av bakgrunn, livssyn og legning.

7. Vi skriver dette ikke for å kjøre debatt med skolens eiere, men for å vise dere som nå kanskje føler dere fremmede hos oss, at det er plass for dere, at dere ikke er alene om meningene deres, og at dere er velkomne akkurat som dere er.

LES MER OM NLA-KONFLIKTEN:

NLA-lærere med privat initiativ: Tilbyr samtaler med skeive studenter

Studentrådsleder ved NLA Høgskolen: – Jeg blir provosert av rektors uttalelser

Uenigheten mellom studenter og NLA fortsetter: Nå prydes høgskolen av Pride-flagg