For første gong sidan årtusenskiftet, er idrettspresttenesta på plass for norske toppidrettsutøvarar. Tre prestar frå Kirsten Idrettskontakt (KRIK) er på plass under OL i Pyeongchang.