«Det er viktig at alle som er i Norge er kjent med at det etter norsk rett ikke er tillatt å bruke vold eller trusler for å tvinge noen til ekteskap eller samliv,» skriver likestillingsminister Solveig Horne (Frp).