– Hvert eneste år er det trossamfunn som ikke klarer å møte dokumentasjonskravene til fylkesmannen i tide for å utløse tilskuddene de har krav på. Flere av dem står i fare for å måtte legge ned, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).