Den ferske målingen som Norstat har gjort for Vårt Land viser at hovedtendensene fra valget ligger fast. De to blokkene er jevnstore, begge vil være avhengig av KrF for å få flertall.