– Sammenlignet med andre land i Europa fremstår situasjonen i Norge noe bedre. Likevel ser vi at det blir rettet trusler mot moskeer også her i landet, og det er viktig at vi ikke legger lokk på at det skjer, sier Mehtab Afsar, generalsekretær Islamsk Råd Norge (IRN).