Koronaviruset som startet sin farlige spredning på et marked i Wuhan i Kina, har nå nådd så godt som alle verdenshjørner og land. Det kenyanske innreiseforbudet for folk som ikke bor i landet som trer i kraft i dag, er symptomatisk for utviklingen.