– Den norske modellen med mye automatisk offentlig støtte blir stadig oftere utfordret. Mange mener at staten ikke bør støtte de som har politisk ukorrekte holdninger i vanskelige spørsmål, sier forfatteren av boken Trospolitikk. Hun er nå forsker ved HL-senteret.