Nyheter

– Den norske modellen med mye automatisk offentlig støtte blir stadig oftere utfordret. Mange mener at staten ikke bør støtte de som har politisk ukorrekte holdninger i vanskelige spørsmål, sier forfatteren av boken Trospolitikk. Hun er nå forsker ved HL-senteret.

Minoriteter bør forberede seg på å hente penger fra andre hold hvis de er på kollisjonskurs med staten i etiske spørsmål. Staten på sin side bør gi minoritetene tid til dette, mener hun.

– Minoritetene må tenke gjennom hvor viktig prinsippene er teologisk: «Er det en nødvendig konsekvens av vår lære?» Dette bør de ta som en positiv utfordring, sier Thorson Plesner.

LES SAKEN: Sanner tillater samlivskrav til færre