– Det spørs om partene i forhandlingene har sett konsekvensene av denne avtalen, sier stiftsdirektør i Nord-Hålogaland, Odd Stenersen.