– Me har overvaka stiftinga ei stund, seier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, til Vårt Land.

Stiftelsestilsynet er statens vaktbikkje som ser til at om lag 6.800 stiftingar etterlever stiftingslova og eigne vedteker. Longvastøl ønskjer ikkje å gå konkret inn i saka rundt omstridde Misjonen Jesus Leger (MJL), men opplyser på generelt grunnlag at Stiftelsestilsynet i slike saker får tips frå ålmenta, følgjer med i media - og gjer eigne undersøkingar.

– Har de opna tilsyn i saka om Misjonen Jesus Leger?

– Nei, me har enno ikkje opna tilsyn, seier Longvastøl.

LES MEIR: Tror på en annen helbredelse

Pengebøn

Sundag avdekte VG at dei indiske barneheimane predikanten Svein-Magne Pedersen ber om pengar til, ikkje eksisterer:

«Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen (70) ber om penger, så han kan gi mat til 900 barn på et barnehjem i India. VG dro til barnehjemmet. Der var det ingen barn. Bare kuer», skriv avisa.

Så seint som 15. september i år ba Pedersen om gåver, fordi stiftinga Misjonen Jesus Leger hadde «2000 munner å mette i India» på sine «24 barnehjem», fortel VG.

Pedersen har også fortalt gjevarane at MJL støtter 200 spedalske i India med eitt måltid per dag. VG fann dei spedalske, som opplyser at dei får all mat av styresmaktene – ikkje Svein-Magne Pedersen.

Taus

Vårt Land kontakta Misjonen Jesus Leger måndag og fekk snakke med ein namnlaus person som skulle melde Vårt Lands spørsmål til Svein-Magne Pedersen, men MJLs styreleiar og frontfigur ringde ikkje tilbake.

Pedersen, som omtalar seg som lækjedomspredikant, driv stiftinga Misjonen Jesus Leger med base i Vennesla i Vest-Agder. Sjølv omtalar han MJL som «stiftelsens helbredelsessenter». Herfrå driv han forbøn for sjuke og sjelesorg, misjon og evangelisering.

Pengar for forbøn

I sommar skapte Svein-Magne Pedersen også overskrifter. Forbrukartilsynet slo fast at Pedersens stifting Misjonen Jesus Leger braut loven om alternativ behandling. Tilsynet viste til at predikanten i marknadsføringa hevda at han gjennom forbøn har lækt konkrete sjukdommar og lidingar. Forbønstenesta kosta 14 kroner minuttet. Det var VG som avdekte Misjonen Jesus Legers tilbod.

Pedersen svarte til slutt med å leggje ned teletorgtenesta.

LES MEIR – Inviterer spekulative predikanter på stevner

Samlar kollekter

I september var Pedersen og Misjonen Jesus Leger tilbake med eit gamalt tilbod: Telekirken.

«Da MJL avsluttet teletorget den 10. juli i år, ble også telekirken satt på hylla, for den var tilknyttet teletorget (...) Før kostet det 100 kroner for å delta på et møte i Telekirken. Av dette beløpet fikk MJL 74 kroner. Resten gikk til staten og et teleselskap. Det var en moderne måte å ta opp kollekt på, samtidig som vi fikk presentert et budskap (...) lik vanlige møter har vi i Telekirken en mulighet å ta opp kollekt: Når som helst før Telekirken starter – eller etter at den har avsluttet, kan lytterne gi sin kollekt ved å ringe MJLs givertelefon (døgnåpen)», skriv Pedersen på heimesida til MJL.

Kollekten verkar slik: Ring eit telefonnummer, høyr eit «pling» og «en stemme som sier at nå har du gitt 250 kroner. Beløpet vil komme på innringers telefonregning. Videre vil beløpet bli satt inn på MJLs konto. Vil man gi 500 kroner eller mer, er det bare å ringe to eller flere ganger.»

Underskot

I 2017 hadde Misjonen Jesus Legers inntekter på totalt 15,1 millionar kroner. Men resultatet før skatt enda på minus 1,2 millionar kroner, viser rekneskapen for fjoråret.

Stiftingsregisteret viser at MJL hadde ein eigenkapital på nesten 15,8 millionar kroner ved årsskiftet.