Etter 2. verdenskrig var det sju grensemurer eller -gjerder i verden, et tall som nå skal ha steget til minst 77, ifølge Elisabeth Vallet, professor i geografi ved University of Quepec-Montreal.