Fredag passerer Solberg-regjeringens frivillighetsmelding Kongen i statsråd. Men onsdag presenterer kulturministeren noen av hovedtrekkene i meldingen. Dette fordi 5. desember er Frivillighetens dag i Norge.

Om nordmenns frivilliginnsats sier Trine Skei Grande at den «er en del av grunnfjellet» i Norge. Derfor ønsker hun å gjøre hverdagen lettere for de mange organisasjonene som organiserer frivilligheten.

LES MER: Nedgang for kristen frivillighet

Lengre støtteperioder

I dag kan frivillig sektor søke støtte fra over 50 tilskuddsordninger. Til sammen deler staten ut vel 9 milliarder kroner – og frivilligorganisasjonene må sende inn søknaden om støtte hvert år.

– Dette gjør at stabiliteten i prosjektene blir lav, derfor vil vi gjennomføre et pilotprosjekt der frivillig sektor kan få avtaler som strekker seg over flere år, forklarer Grande.

– Hvor lange perioder kan det bli snakk om?

– Konkret ser vi på tre eller fem år.

Grande trekker paralleller til bistandsprosjekt som får statlig støtte for lengre perioder for å sikre både kvalitet og stabilitet.

Ett register

Fordi staten har en lang rekke tilskuddsordninger, er Grande svært opptatt av forenkling. I frivillighetsmeldingen ivrer statsråden derfor for en samordnet frivillighetspolitikk. Ett viktig verktøy er Frivillighetsregisteret.

– Det må bli slik at frivillige organisasjoner registrerer seg én gang i registeret, så kan ulike statlige tilskuddsutdelere finne informasjonen de trenger. På denne måten slipper organisasjonene å sende inn opplysninger hver gang de søker støtte, sier Grande.

Ledige lokaler

Passende lokaler er for flere frivillige organisasjoner mangelvare. Dette ønsker Grande å bøte på. I meldingen peker hun på de mange, statlige byggene rundt om i landet. Kulturministeren lover å kartlegge hvordan disse kan brukes av frivilligheten.

– For eksempel kan museers venneforeninger få bruke lokaler i selve museet, utdyper Grande, og lover en bedre oversikt over tjenlige lokaler.

LES MER: Nye regler rammer frivilligheten

Fattige barn

I 2016 signerte staten og en lang rekke frivillige aktører Fritidserklæringen som skal bidra til at barn og unge i lavinntekstfamilier får være med på minst én fritidsaktivitet.

Vel to år senere sier Grande at regjeringen har fulgt opp erklæringen med å øke den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier, men at tilbudet om fritidsaktiviteter ikke har nådd bredt nok ut i målgruppen.

– Så her har vi en jobb å gjøre.