Dei folkevalde meinte Norge skulle vere med å presse det kvite raseskiljeregimet til å avvikle apartheidpolitikken. Åtte år seinare vedtok så Stortinget å oppheve siste rest av forbodet, det mot sal av olje og petroleumsprodukt.