Rapporten «Fra bosetting til voksenliv» fra Institutt for Samfunnsforskning (ISF) er kritisk til ettervernet, tilbudet asylsøkerne får etter de har fylt 18 år. Særlig de med kort botid rammes av dette.